Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Θερμικά εγκαύματα και η θεραπεία τους!

Θερμικό δερματικό έγκαυμα ονομάζουμε τη βλάβη του δέρματος που οφείλεται στην επίδραση της θερμότητας. Τα θερμικά εγκαύματα μπορεί να οφείλονται σε απευθείας επίδραση της φλόγας στο δέρμα, σε φλεγόμενα ενδύματα, σε επαφή με θερμά αντικείμενα ή ακόμη σε επίδραση θερμού υγρού ή ατμού στο δέρμα. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θερμικό έγκαυμα μπορεί να προκληθεί στο δέρμα και μέσω της τριβής.  Η βαρύτητα ενός εγκαύματος είναι συνισταμένη διαφόρων παραγόντων και είναι αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί σωστά και με βεβαιότητα από μη ειδικούς.

         Θερμικό δερματικό έγκαυμα ονομάζουμε τη βλάβη του δέρματος που οφείλεται στην επίδραση της θερμότητας. Τα θερμικά εγκαύματα μπορεί να οφείλονται σε απευθείας επίδραση της φλόγας στο δέρμα, σε φλεγόμενα ενδύματα, σε επαφή με θερμά αντικείμενα ή ακόμη σε επίδραση θερμού υγρού ή ατμού στο δέρμα. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θερμικό έγκαυμα μπορεί να προκληθεί στο δέρμα και μέσω της τριβής. Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των κυττάρων του δέρματος, η οποία ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της επαφής.(1,2)
 
Βαρύτητα εγκαυμάτων
 
Εικόνα 1.Οι στιβάδες του δέρματος  
          Η βαρύτητα ενός εγκαύματος είναι συνισταμένη διαφόρων παραγόντων και είναι αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί σωστά και με βεβαιότητα από μη ειδικούς. Οι παράγοντες αυτοί είναι κυρίως ο βαθμός και η έκταση του εγκαύματος. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η τοποθεσία της εγκαυματικής βλάβης. Ένα έγκαυμα είναι βαρύτερο όταν έχουν καεί το πρόσωπο, τα άκρα, τα γεννητικά όργανα και οι αρθρώσεις. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που βαρύνουν την πρόγνωση ενός εγκαύματος είναι η ηλικία(3,4) του εγκαυματία (<4 ετών και >70 ετών) και η συνύπαρξη άλλων νόσων (π.χ. παχυσαρκία(5), σακχαρώδης διαβήτης(6,7)).
         
Σύμφωνα με την κλασσική ταξινόμηση τα δερματικά εγκαύματα χωρίζονται σε τρεις βαθμούς (Εικ. 1):
1.     Εγκαύματα πρώτου βαθμού: Αφορούν βλάβη μόνο της επιδερμίδας. Χαρακτηρίζονται από ερυθρότητα και είναι επώδυνα.
2.     Εγκαύματα δευτέρου βαθμού: Καίγεται ολόκληρη η επιδερμίδα και τμήμα ή ολόκληρο το χόριο (δερμίδα). Το χαρακτηριστικό των εγκαυμάτων αυτών είναι οι φυσαλίδες. Επίσης υπάρχουν έντονο άλγος και οίδημα (πρήξιμο).
3.     Εγκαύματα τρίτου βαθμού: Αποτελούν τα πλέον σοβαρά εγκαύματα στα οποία εμπλέκονται όλες οι στιβάδες του δέρματος και συχνά επηρεάζονται και άλλες βαθύτερες ανατομικές δομές (λιπώδης ιστός, μύες, οστά κλπ). Συνήθως είναι ανώδυνα και μπορεί να αποβούν απειλητικά για τη ζωή του ασθενούς.
Όσον αφορά την έκταση που καταλαμβάνει ένα έγκαυμα, αυτή μπορεί να υπολογιστεί από τον κανόνα των «9» ή κανόνα του Wallace, ο οποίος φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι αριθμοί υποδηλώνουν το ποσοστό της συνολικής επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνει κάθε τμήμα του (Εικ. 2).
 του Ι. Δοντά, Ιατρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου